FelisDesign

Disclaimer

Eenmanszaak FelisDesign, met KvK-nummer 84143967, hierna ‘FelisDesign’ wil u hartelijk welkom heten op www.felisdesign.nl (“website”). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. FelisDesign kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van deze website is door FelisDesign zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. FelisDesign zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn.

Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. FelisDesign is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website of op andere websites die naar de website van FelisDesign verwijzen of voor informatie die zonder voorafgaand overleg met FelisDesign op de website van FelisDesign wordt geplaatst door derden.

Handelingen die u op basis van deze website of de door FelisDesign verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en FelisDesign tot stand komen.

Als u een klacht heeft, dan hoort FelisDesign dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@felisdesign.nl. U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak

FelisDesign behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot: de teksten, vormgeving, afbeeldingen, merken en domeinnamen van FelisDesign. Het is niet toegestaan om de (inhoud van) de website of een gedeelte daarvan te kopiëren. Te verveelvoudigen of ter beschikken te stellen aan derden zonder voorafgaande toestemming daartoe van FelisDesign. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@felisdesign.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat FelisDesign per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het FelisDesign weten via info@felisdesign.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat FelisDesign verplicht is tot enige schadevergoeding.