FelisDesign


Privacy Policy Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van FelisDesign aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. FelisDesign voor de verwerking van persoonsgegevens is FelisDesign, gevestigd te (4117GJ) Erichem, aan de Erichemseweg 12C en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 84143967. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw S.E.F. Ocalia. FelisDesign is per email te bereiken via info@felisdesign.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe FelisDesign omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

FelisDesign behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor heet laatst bijgewerkt op 15 November 2021.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ns een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om u gespecificeerde aanbiedingen aan opdrachtgevers te kunnen doen van onze diensten en o met u te communiceren inzake de uitvoering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die in ieder geval van opdrachtgevers wordt gevraagd zijn naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het e-mailadres is nodig te bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact et u te onderhouden. Tevens kunnen naar het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven worden verzonden indien u daarvoor toestemming geeft.

Daarnaast worden via Google Analytics en of andere vergelijkbare tools uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken, hoeveel bezoekers de website heeft, welke onderdelen het meest bekeken worden en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daartoe worden analytische cookies geplaatst, zie hieronder;

Kort samengevat worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voornaam en achternaam

 • Geslacht.

 • Telefoonnummer.

 • E-mailadres.

 • Bedrijfsgegevens.

 • IP-adres.

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een

  profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Locatiegegevens.

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

  (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

 • Internetbrowser en apparaat type.

  Voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening

  uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 • FelisDesign analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te

  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw

  voorkeuren.

 • FelisDesign volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee zij

  haar producten en diensten afstemt op uw behoefte.

 • FelisDesign verwerkt ook persoonsgegevens indien zij hier wettelijk toe

  verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

  Bewaartermijnen

  FelisDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. FelisDesign hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam.

 • Adresgegevens.

 • Telefoonnummer.

 • E-mailadres.

 • Bedrijfsgegevens.

 • IP-adres.

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het

  contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en

  telefonisch.

 • Locatiegegevens.

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

  {bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk}.

 • Internetbrowser en apparaat type.

  Wijze van verzameling van gegevens

  Bovenstaande genoemde (persoons)gegevens worden door ons verzameld via het contactformulier dat u kunt invullen op onze website, ww.felisdesign.nl, via e-mail correspondentie, telefonisch en/of via Facebook, Instagram en LinkedIn.

  Bewaartermijnen

  FelisDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. FelisDesign hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam: 7 jaar i.v.m. administratie.

 • Adresgegevens: 7 jaar i.v.m. administratie.

 • Geboortedatum 7 jaar i.v.m. administratie.

 • Telefoonnummer: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren

  overeenkomsten.

 • E-mailadres: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren

  overeenkomsten.

 • Bankrekeningnummer: 7 jaar i.v.m. betalingen en administratie.

 • Bedrijfsgegevens: 7 jaar i.v.m. betalingen en administratie.

 • Gegevens over uw Activiteiten op de website: 1 jaar i.v.m. verbeteren

  website en aanbod.

  De gegevens die u verstrekt bij inschrijving voor nieuwsbrief c.q. updates of een inschrijving voor een gratis weggever om te downloaden, blijven in het e-mailmarketing systeem staan, tot u verzoekt tot verwijdering van deze gegevens uit het systeem. Uiteraard is dit systeem beveiligd.

  Cookies

FelisDesign maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van FelisDesign bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt FelisDesign om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door FelisDesign gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen.

De cookies die FelisDesign plaatst gebruiken geen persoonsgegevens. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van uw inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden.

Google plaatst, in het kader van Google Analytics, analytische cookies op uw apparaat en hierdoor kan FelisDesign zien wat uw surfgedrag is op deze website. Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar.

Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien mogelijk dit soort cookies altijd automatisch weigeren.

Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt.

Facebook pixel

FelisDesign maakt gebruik van een Facebook pixel, dat is een tracking cookie. Tracking cookies, zoals een Facebook pixel, volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Ze kunnen op basis daarvan advertenties tonen waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u vervolgens een website bezoekt in hetzelfde bereik qua advertenties, wordt uw apparaat herkend.

Social Media buttons

FelisDesign maakt middels deze website gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met FelisDesign via social media. Tevens kunnen hiermee berichten van FelisDesign worden gedeeld op uw social mediakanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook, LinkedIn en Instagram cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart.

Delen van gegevens met derden

FelisDesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast is in onze algemene voorwaarden een geheimhoudingsverplichting opgenomen voor opdrachtgevers. FelisDesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaring en beveiliging

FelisDesign heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 • Uw (persoons)gegevens worden als encrypted userdata in een onlinedatabase opgeslagen, dus niet lokaal op de persoonlijke computers c.q. laptops en/of andere gegevensdragers van FelisDesign.

 • De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 • Deze gegevens worden door middel van encryptie van data verzonden.

 • Alle systemen/programma’s waar FelisDesign mee werkt, zijn beveiligd met

  een wachtwoord en mogelijk een tweestap verificatie.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via info@felisdesign.nl.

  Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Tevens kunt u FelisDesign verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail zenden aan info@felisdesign.nl.

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door verantwoordelijk, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

FelisDesign 06-47937748